Thư viện thân thiện

Thư viện thân thiện
Thư viện trường học thân thiện được hiểu là mô hình thư viện mở, các hình thức tổ chức phong phú, đáp ứng yếu tố vùng miền và điều kiện cơ sở vật chất khác nhau.
Để thực hiện mô hình thư viện thân thiện ngoài những nghiệp vụ thư viện đã thực hiện thì tăng cường mở rộng phạm vi hoạt động của thư viện tại phòng đọc của học sinh, ở từng lớp học, ngoài sân trường, thuận lợi để giáo viên cũng như học sinh chủ động khám phá, tìm tòi kiến thức. Sau đây là một số hình ảnh về thư viện thân thiện Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh:Tác giả bài viết: Thư viện